Headerbild

Policy

Inledning policy

Kristinehamns Cykelklubbs verksamhet skall ha kamratskapet i
fokus och att ha kul är vårt huvudmål. Klimatet skall vara öppet och
prestigelöst.

Kristinehamns Cykelklubb skall uppfattas som en klubb med
sportsmansanda, ordning och reda och vara högt uppskattad av omgivningen.

Kristinehamns Cykelklubb följer RF policies. Förutom dessa
har följande policies tagits fram.

Dopning och droger

Klubben har en nolltolerans när det gäller dopning och
narkotika.

Alkohol kan vara tillåtet i klubbens verksamhet i samband med fester.

Klubben strävar efter att vara en tobaksfri. Tobak och snus är
tillåtet, men för ungdomstränare skall det hanteras diskret. Gå gärna åt sidan
en stund

All användning av tobak, alkohol, dopning och narkotika
bland mindreåriga rapporteras till målsman.

Mobbing

Klubben har en nolltolerans när det gäller mobbing.

Hemsida och Facebook

Endast medlemmars namn och
klasstillhörighet publiceras. Bilder på medlemmar är OK att publicera om inget annat harmeddelats styrelsen.

Vid tävlingsrapportering är alla prestationer lika mycket
värda.

Istället för att öppet kritisera klubbens verksamhet offentligt tas
synpunkter direkt med ansvarig ledare eller med styrelsen.

Träning

Lär dig tecknen i klungan. Se mer under träning på hemsidan.

Kom i tid till träningarna        

 

 

 

Vid onsdagarnas MTB träningar skall vi  följa fart efter kamrat i så
lång utsträckning som möjlig. Blir inte träningen effektiv får vi eftersträva
att försöka få till en uppdelning i fler grupper. Detta görs innan passet drar
igång eller inför kommande träningar. Inför varje träning ska en ansvarig utses. Gruppen ska hållas samman. Bättre med ett jämt lägre tempo än ett ryckigt. Alla i gruppen ansvarar för att träningen blir en bra upplevelse för samtliga deltagare. Vi lämnar ingen bakom oss under pågående pass. Passets längd är mellan 1-2 timmar.

Torsdagarnas MTB genomförs med lugn upp nedvarvning. Därefter körs passet i eget tempo mellan 30 och 60 min

Följ trafikreglerna. 

En säker cykel för rådande förhållande remommenderas för att inte passet skall kunna avbrytas av polisen. Ringklocka och 2 bromssystem dagtid.

Vid mörker skall reflexer och belysning användas. 

Ta hänsyn till fotgängare, hundägare och ryttare. Hälsa gärna.

Skräpa inte ner i naturen.

Klubbträning i Kristinehamn eller privat träning i klubbdress

Alla medlemmar bör känna till de lokala ordningsstadgarna. I de lokala ordningsstadgarna finns inte någon information om vart det inte är tillåtet att cykla.

Vid konflikter med fotgängare skall klubbens medlemmar i
samband med klubbträning eller vid privat träning i klubbdress hantera
situationen på ett lugnt och trevligt sätt och hänvisa till de lokala
ordningsstadgarna.

Klubben undviker elljusspåren i samband med träning i så
stor utsträckning som möjligt. Det är OK att passera över eller åka korta
sträckor till nästa stig, men vi undviker hela varv.

Vi undvker KOKs spårsystem vid Hultet i samband med
träning. Privat träning i klubbdressen vid Hultet är undanbedes. På övriga
motionsspår är det fritt fram att cykla på, men var beredd på att bli
ifrågasatt av fotgängare/löpare.

Klubbdress

I samband med tävling följs SCFs regler.

Vid deltagande i tävlingsklass skall klubbens tröja användas
om inget annat har överenskommits med styrelsen. Tempolopp är undantaget där en annan dress kan användas.

I motionsklass eller motionslopp är det OK att inte bära
klubbens tröja, men vi vill att så många som möjligt skall använda tröjan när klubbenrepresentera.

Alla oskrivna regler inom cykelsporten tillämpas av dem som vill. Regellektioner undanbedes

Tävling

Använd Kristinehamns CK som klubbnamn vid anmälan till tävlingar och motionslopp.

Följ SCFs tävlingsregler.

Barn och Ungdomsträning

Inför varje träning samlas deltagarna vid utsatt samlingspunkt för avprickning.

Egna arrangemang

Vi sprayar inte banmarkeringar på träd.

Det är OK med pilar på marken samt att märka ut hinder såsom
rötter, stenar, gropar och brunnslock.

Sponsorer

Klubben tecknar inte sponsoravtal med en konkurrent till
någon av våra sponsorer. Undantag görs om den nya sponsorn accepteras av
befintlig sponsor.

Personliga sponsorer som skall vara med på klubbdressen
skall inte vara en konkurrent till någon av klubbens sponsorer. Undantag görs
om den nya sponsorn accepteras av befintlig sponsor.    

Adress

Kristinehamns CK - Cykel Anders Lundin, Visnumsgatan 11 68141 Kristinehamn

Kontakt

Tel: E-post: info@kristinehamnsck.se

Drivs med KlubbenOnline

Logga in